Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft kwaliteitseisen ten aanzien van de acupuncturist. Ook zijn er verplichte bij- en nascholingsdagen. Wil je meer achtergrondinformatie over acupunctuur of over de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, neem dan contact op via telefoonnummer (033) 461 61 41, of kijk op acupunctuur.nl, of stuur een email naar: nva@acupunctuur.nl.