Acupunctuur

De Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG), waar Acupunctuur een onderdeel van is, heeft zijn oorsprong in China. Duizenden jaren geleden werd deze Geneeswijze al toegepast. De TCG heeft een holistisch uitgangspunt. Hiermee wordt bedoeld dat de mens als één geheel wordt gezien, lichaam en geest samen.

Wat wij in het westen al gauw als “psychisch” bestempelen (zoals bijvoorbeeld piekeren, snel geïrriteerd zijn of een down gevoel) kan voor ons in de TCG aanwijzing zijn voor een energetische disbalans in een van de organen. Maar er kan ook alleen een lokale energieblokkade aanwezig zijn. Men gaat uit van energiebanen (meridianen) met daarop acupunctuurpunten, waarmee verbinding kan worden gemaakt. Afhankelijk van de aandoening wordt er een keuze uit deze punten gemaakt en is de behandeling erop gericht om de energiebalans weer te herstellen.

Bij de behandeling speelt het principe van Yin en Yang een grote rol. Het zijn twee oerkrachten in het leven, die onlosmakelijk van elkaar zijn. Afhankelijk van de klachten wordt er een vragenlijst met je doorgenomen. Met behulp van deze antwoorden en de pols- en tongdiagnostiek wordt er gekeken wat de mogelijkheid voor jou is.